• سیمان سفید شرق
  21,674 تن
 • سیمان کردستان
  71,250 تن
 • سیمان دشتستان (بوشهر)
  84,481 تن
 • سیمان شرق
  145,241 تن
 • سیمان سپاهان
  152,440 تن
 • سیمان ساروج بوشهر (کنگان)
  160,391 تن
    
select
 دی 1398
 

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید.

 • برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (مورخ 1398/10/28)
  برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (مو...
 • جلسه هیات مدیره انجمن با وزیر محترم صنعت معدن و تجارت
  جلسه اعضای هیات مدیره انجمن با وزیر محترم صنعت، معدن و تجار...
 • انتصاب در شرکت سیمان کردستان
  مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید شرکت سیمان کر...
 • برگزاری جلسه کارگروه سیمان شرق
  برگزاری جلسه کارگروه شرق به میزبانی شرکت توسعه سرمایه و صنع...
 • برگزاری اولین جلسه کمیته عالی
  برگزاری اولین جلسه کمیته عالی صادرات به ریاست آقای مهندس سل...
 • جلسه مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با هیئت سوریه ای
  جلسه با هیئتی از کشور سوریه در خصوص صادرات سیمان در شرکت هو...
 • حضور جناب آقای سلیمیان در دفتر سیمان شرق
  حضور جناب آقای مهندس سلیمیان مدیرعامل، آقای دکتر خانی پور م...
 • بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر از سیمان سپاهان
  مهندس سلیمیان مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر از کا...
 • هفتمین جلسه مدیران عامل
  هفتمین جلسه مدیران عامل هلدینگ های سیمان و نمایندگان بخش خص...
    

اطلاعات مالی

اطلاعیه های مالی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر در زیر آمده است.
عنوان اطلاعیهتاریخ انتشار 
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1394/06/31 1394/11/12
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1394/03/31 1394/04/30
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی شده) 1394/03/12
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1393/09/30 1393/12/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی شده) 1393/10/23
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1392/06/31 (حسابرسی شده) 1393/10/08
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1391/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1390/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1389/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1388/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1387/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1386/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1385/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1384/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1383/06/31 (حسابرسی شده) 1393/09/27
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1382/06/31 (حسابرسی نشده) 1393/09/27